• Minh Tâm lắng nghe khách hàng
    để phát triển

  • Minh Tâm lắng nghe khách hàng
    để phát triển

  • Minh Tâm lắng nghe khách hàng
    để phát triển

Tuyển dụng nhân sự

Tuyển 01 nhân viên kế toán:

1. Kinh nghiệm 2 năm trở lên( biết báo cáo thuế)

2. Lương thử việc 8 triệu

3. Tuổi : từ 25 tuổi- 35 tuổi

4. Liên hệ văn phòng: 0944.267.318